Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   1–2 червня 2023 року на кафедрі української мови та методики її навчання відбувся захист курсових робіт з української мови або методики її навчання, які в другому семестрі 2022–2023 навчального року виконували студенти-третьокурсники всіх освітніх програм під керівництвом наукових керівників, досвідчених професорів та доцентів кафедри.

   Робота над курсовими проєктами сприяла поглибленню знань здобувачів освіти з фахових освітніх компонент мовознавчого або методичного спрямування, формуванню їхніх здатностей до пошуку, оброблення та оцінювання інформації з різних джерел, критичного осмислення новітніх досягнень мовознавчої або лінгводидактичної науки, умінь інтерпретувати й зіставляти мовні одиниці і явища, використовувати різні методи й методики аналізу тексту, розуміти предметну галузь і професійну діяльність, використовувати ефективні методи й технології навчання української мови тощо.

   Ґрунтовне представлення здобувачами результатів індивідуальних наукових досліджень, їх висока оцінка членами комісії із захисту курсових робіт, до складу якої ввійшли професори та доценти кафедри української мови та методики її навчання, засвідчили належний рівень набуття здобувачами вищої освіти загальних і фахових компетентностей, сформованих під час написання курсової роботи.

   Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом курсових робіт! Бажаємо не зупинятися на досягнутому, а й надалі продовжувати мовознавчі і лінгводидактичні дослідження та популяризувати їх серед молоді.

    

   " data-title="Захист курсових робіт на кафедрі української мови та методики її навчання">

   Захист курсових робіт на кафедрі української мови та методики її навчання

   Курсова робота для здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) є однією з важливих освітніх компонент освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів середньої освіти.

   1–2 червня 2023 року на кафедрі української мови та методики її навчання відбувся захист курсових робіт з української мови або методики її навчання, які в другому семестрі 2022–2023 навчального року виконували студенти-третьокурсники всіх освітніх програм під керівництвом наукових керівників, досвідчених професорів та доцентів кафедри.

   Робота над курсовими проєктами сприяла поглибленню знань здобувачів освіти з фахових освітніх компонент мовознавчого або методичного спрямування, формуванню їхніх здатностей до пошуку, оброблення та оцінювання інформації з різних джерел, критичного осмислення новітніх досягнень мовознавчої або лінгводидактичної науки, умінь інтерпретувати й зіставляти мовні одиниці і явища, використовувати різні методи й методики аналізу тексту, розуміти предметну галузь і професійну діяльність, використовувати ефективні методи й технології навчання української мови тощо.

   Ґрунтовне представлення здобувачами результатів індивідуальних наукових досліджень, їх висока оцінка членами комісії із захисту курсових робіт, до складу якої ввійшли професори та доценти кафедри української мови та методики її навчання, засвідчили належний рівень набуття здобувачами вищої освіти загальних і фахових компетентностей, сформованих під час написання курсової роботи.

   Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом курсових робіт! Бажаємо не зупинятися на досягнутому, а й надалі продовжувати мовознавчі і лінгводидактичні дослідження та популяризувати їх серед молоді.

    

   08.06.2023

   Переглядів 146