uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі

При кафедрі української літератури, українознавства та методик їх навчання діє науково-дослідна лабораторія «Етнологія Черкаського краю».

Робота лабораторії координована Інститутом народознавства НАН України (м. Львів) і спрямована на вирішення актуальних проблем вивчення українознавства. Керівник лабораторії – кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Сивачук Наталія Петрівна.

Створена наукова школа «Проблеми українознавства в освітньому просторі України», керівник – Сивачук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, зав. науково-дослідною лабораторією «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі», автор більше 100 наукових праць та посібників у галузі педагогіки, українознавства та фольклору.

Основні напрями діяльності наукової школи:
Історія дослідження фольклору Уманщини.
Історія дослідження етнографії Уманщини.
Історія дослідження народних розписів Уманщини.
Народні промисли Уманщини.
Народні художники Уманщини (Софія Гуменюк, Ірина Гуменюк, Василь Мельник, Олена Поліщук).
Народні гончарі Уманщини.
Кобзарі та лірники Уманщини.
Фольклор Уманщини (регіональний та локальний вимір).
Календарна обрядовість історичної Уманщини.
Вишивка історичної Уманщини.
Родинна обрядовість історичної Уманщини.
Народна педагогіка Уманщини.
Елітарні родини історичної Уманщини.

При лабораторії і школі постійно діє семінар учителів українознавства шкіл міста та Уманського району, робота якого проводиться згідно розробленого плану спільної роботи викладачів кафедри та учителів українознавства. Співробітники лабораторії разом з учителями розробляють методичні рекомендації, готують посібники з українознавства.

На кафедрі працює 18 викладачів, із них 1 кандидат педагогічних наук, професор (Сивачук Н.П.), 8 кандидатів педагогічних наук, доцентів (Гончарук В.А., Йовенко Л.І., Новаківська Л.В., Павленко М.С., Пархета Л.П., Терешко І.Г., Осіпенко Н.С., Циганок О.О.), 2 кандидати філологічних наук, доценти (Козинський Л.В., Лопушан Т.П.), 1 заслужений діяч культури України, доцент (Семенчук В.В.), 1 старший викладач (Санівський О.М.), 5 викладачів (Зарудняк Н.І., Кириченко В. Г., Денисюк О.Ю., Антонова О. Я., Хлівна Т. О.).

09.06.2013

uk Українська
X