07.12.2015 Друк Друк

Майстер-клас «Український рушник»

Українська народна вишивка, зокрема вишитий рушник, є відображенням живописної, графічної й орнаментально-композиційної культури народу. Разом з тим рушник є результатом як матеріально-практичної, так і духовної діяльності людини. В ньому міститься інформація про орнамент, композицію, колорит, він охоплює сферу знань і вірувань, демонструє естетичні погляди, смаки, а також враховує звичаєво-обрядові аспекти, етичні переконання тощо.

Майстер-клас «Український рушник» УДПУ

На факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини при науково-методичному центрі «Дослідження вишивки Східного Поділля» працює майстер-клас «Український рушник» (керівник – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української літератури та українознавства Мамчур Наталія Сергіївна).

Майстер-клас «Український рушник» УДПУ

Метою діяльності майстер-класу є реалізація комплексу навчально-виховних, навчально-дослідних, науково-методологічних проблем, пов’язаних з українською культурною традицією мистецтва вишивкарства.

Основні завдання майстер-класу «Український рушник»:

  • здійснення пошуково-експедиційної роботи;
  • відтворення старовинних рушників;
  • удосконалення технології виконання вишивальних швів;
  • дослідження етнолінгвістичного змісту українського рушника;
  • поглиблення знань про історію розвитку рушникарства Східного Поділля;
  • вивчення досвіду роботи майстрів вишивки;
  • організація виставкової діяльності;
  • екскурсійно-просвітницька діяльність.

Основним змістом вишивальної творчості студентів-філологів є збирання та відтворення старовинних рушників Східного Поділля. Співробітниками та студентами-членами науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» під час експедицій зібрано більше трьох сотень рушників. У процесі відтворення рушників студенти вивчають особливості семантики орнаменту, кольору, технології виконання швів та мережок, адже орнаментальні мотиви українських рушників сягають своїм корінням у місцеву флору і фауну, в історичну традицію. Паралельно до кожного рушника ними створюються електронні схеми орнаменту, які з часом будуть оформлені в альбом.

Майстер-клас «Український рушник» УДПУ

Таким чином, дослідження та відтворення автентичних зразків вишивки під час занять майстер-класу «Український рушник» сприяє формуванню трудових вмінь і навичок, естетичних смаків майбутніх філологів і українознавців, розширенню знань студентів з народознавства.

Майстер-клас «Український рушник» УДПУ

Робота майстер-класу «Український рушник» передбачає розкривати повною мірою красу народних святинь, належним чином ознайомлювати молоде покоління з багатством української народної вишивки та розвивати бажання глибоко вивчати й естетично усвідомлювати звичаї, традиції, обряди, ремесла і промисли нашого народу.