До нових поетичних стартів – готові!

Університетське літературне об’єднання імені Миколи Бажана, створене з ініціативи професора Наталі Петрівни Сивачук, функціонує при кафедрі української літератури, українознавства та методик їх навчання з 1996 року. Звісно, за такий тривалий час має воно вже й своїх лауреатів літературних премій (зокрема – регіональної імені Федора Мицика), і переможців численних конкурсів, і навіть члена Національної спілки письменників України (наша випускниця Юлія Гончар). Опубліковано сотні творів учасників у збірниках, альманахах, газетах (у тім числі й факультетській “Боговиці”) та журналах. Видано кілька випусків антологій творчості самого літоб’єднання, названих за адресою корпусу університету, в якому відбуваються засідання, – “Садова, 28” (зараз, до речі, готується наступний випуск).
Read More

ЕКВАТОР… ПАРАЛЕЛІ ТА МЕРИДІАНИ…

Ні, ні!!! Це не географія.

Це теперішні вже третьокурсники факультету української філології (куратори Тищенко Т.М. та Дуденко О.В.) святкують студентський екватор, згадуючи паралелі і меридіани попередніх двох навчальних років:

  • як прийшли несміливими первачками і як цього літа працювали в громадській приймальній, уже допомагаючи таким, якими були самі два роки тому;

(більше…)

Read More

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З УНІВЕРСИТЕТОМ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША

Навчання на факультеті української філології в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціалізацією «Польська мова» має багато переваг.

Фото 1. Студенти відвідують архітектурні пам’ятки польського народу – Архікатедральну базиліку Святої Родини.

Одна із них – це паралельне навчання за Програмою білатеральних (паралельних) дипломів в Університеті гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша (м. Ченстохово, Республіка Польща).

(більше…)

Read More

РЕЙТИНГОВИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ У 2018 РОЦІ

Під час вступної кампанії 2018 року вступ абітурієнтів до закладів вищої освіти України відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 7, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається порядок вибору конкурсів у вищих навчальних закладах, у яких вступник братиме участь. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Пріоритетність застосовується під час зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням. (більше…)

Read More

2018-й – РІК УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИК

Як не прикро, але сьогодення української мови в Україні рясніє численними покручами. Кому, як не лінгвістам, судилося завжди стояти на сторожі Слова. А для цього потрібно бути не просто сучасником мовного розвитку і знати умовні правила. Передусім необхідно знати витоки мови, її історію.

Непростою була доля української мови. З легкої руки відомого російського науковця М. Ломоносова українську мову було кваліфіковано як «малорусское наречие великорусского языка», наслідки чого відчутні в суспільній свідомості Європи й донині. І це незважаючи на те, що в Україні вже були граматики, підготовлені учнями Львівської братської школи (1591), Лаврентієм Зизанієм (1596), Мелетієм Смотрицьким (1619), щоправда, вони значною мірою тлумачили граматику церковнослов’янської мови (хай і української редакції!).

(більше…)

Read More