uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Студентська наукова діяльність – пріоритетний напрям роботи

Наукова діяльність студентів є одним з основних напрямів діяльності викладачів кафедри української мови та методики її навчання.

ФУФ УДПУ

Лінгвістичні розвідки молодих науковців забезпечують необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, тематичні вечори, обговорення доповідей тощо).

ФУФ УДПУ

Студенти, які працюють у проблемних групах та наукових гуртках, здійснюють публікації у збірниках наукових праць, беруть участь у конференціях, семінарах, конкурсах тощо.

20.06.2014

uk Українська
X