uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Редагування освітніх видань – що це?

Хочемо привернути увагу абітурієнтів, які обрали для себе спеціальність «українська мова і література». Для вас буде цікавою і додаткова спеціалізація «редагування освітніх видань». Вона для тих, хто хоче стати успішним видавцем або ж редактором, який займається підготовкою до друку чи оприлюднення різноманітних текстів: як писемних (у книгах, газетах, журналах), так і усних (на радіо, телебаченні).

ФУФ УДПУ

Видавнича справа є важливою ланкою в житті сучасного суспільства. У наш час видавничо-поліграфічний сектор економіки стає одним із найуспішніших. Фахівці видавничої справи – високоосвічені люди. Спеціаліст цієї галузі може реалізувати свої здібності у таких сферах:

  • у видавництвах різних форм власності;
  • у редакціях газет і журналів на творчих посадах літературних редакторів, коректорів або й на керівних посадах редакторів чи головних редакторів;
  • у редакціях радіомовлення та телебачення на посадах редакторів інформаційних (новини), аналітичних та інших програм, шеф-редакторів, літературних редакторів;
  • у рекламних агенціях та рекламних відділах підприємств, організацій і фірм;
  • у державних органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів на посадах референтів, аналітиків, прес-секретарів інформаційних служб, відділів діловодства, прес-центрів;
  • у маркетингових відділах великих та середніх виробників промислової, сільськогосподарської продукції, ліків, де готують до друку різноманітні інструкції, правила користування виробами, рекламну продукцію;
  • у бібліотечних або науково-дослідних установах, де є посади референтів, творчих працівників;
  • у центрах, організаціях, що займаються багатопрофільною виставковою, ярмарковою діяльністю.

ФУФ УДПУ

Видавнича справа об’єднує два напрями – виробничий і творчий. Уміння перетворити творчий задум автора на матеріальний продукт і є метою фахівця редакторської сфери. А для цього потрібно мати не лише гарну освіту, а й мати творчий потенціал, цілеспрямованість, комунікативні й аналітичні здібності, гнучкість мислення. Отже, це саме для вас, чи не так? Ми чекаємо на вас.

ФУФ УДПУ

15.01.2015

uk Українська
X