uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Перебування польської делегації на факультеті української філології

З 14 по 18 лютого 2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з робочим візитом перебувала делегація Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохово, Польща) у складі директора Інституту польської філології, професора габілітованого Адама Реґєвіча та професора Кшиштофа Чайковського.

ФУФ УДПУ

(На фото зустріч гостей з адміністрацією університету)

У рамках візиту почесних гостей директора Інституту польської філології, професора габілітованого Адама Реґєвіча та професора Кшиштофа Чайковського на факультеті української філології 15 лютого 2017 року відбувся семінар з міжнародною участю «Організація науково-навчальної діяльності у процесі філологічної підготовки у ВНЗ: ідеї, напрями, перспективи».

ФУФ УДПУ

Програма семінару передбачала обговорення глобальних питань сучасного освітнього простору як на теренах професійної школи, так і вишів України та  країни закордонних партнерів – Польщі. Особливу увагу було приділено проблемам фахової підготовки майбутнього вчителя-словесника, викладача-філолога на зрізі міждисциплінарних студій. Зокрема, джерелом активного обговорення постали дискусійні питання викладання дисциплін літературознавчого циклу в етно-ментальному вимірі та в контексті лінгвокультурології. Пошукам новітніх ідей, сучасних тенденцій розвитку науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, її перспективності в майбутньому були присвячені виступи директора Інституту польської філології, професора габілітованого Адама Реґєвіча, професора Кшиштофа Чайковського, професорів Коваль В. О., Зелінської О. Ю., Тищенко Т. М., доцентів Козинського  Л. В,  Розгон В. В.,  Рідневої Л. Ю. та ін. Спільні науково-освітянські інтереси, двостороння зацікавленість у подоланні викликів сучасності вибудували вектор подальшої співпраці із представниками Академії імені Яна Длугоша в м. Ченстохово.

ФУФ УДПУ

У ході спілкування обговорювалися і перспективи спільних проектів у галузі слов’янської філології, які реалізовуватимуться під егідою відповідних міністерств Польщі та України.

ФУФ УДПУ

Подібні проекти передбачають участь у конференціях, проблематика яких охоплює наукові інтереси фахівців не тільки філологічного напряму, а й істориків, культурологів, мистецтвознавців.

Результати спільної наукової діяльності знайдуть відображення у збірниках наукових праць УДПУ імені Павла Тичини та Академії імені Яна Длугоша.

ФУФ УДПУ

Можливість публікації за кордоном отримують і студенти, які зможуть представити результати свого наукового пошуку в студентських наукових збірниках в Україні та Польщі.

Предметом розмови стала також можливість організації проходження стажування професорсько-викладацького складу УДПУ ім. Павла Тичини в Польщі на базі Академії імені Яна Длугоша м. Ченстохова.

ФУФ УДПУ

Чільне місце у роботі польської делегації зайняла діяльність, спрямована на забезпечення академічної мобільності студентів та навчання в Польщі.

Студенти факультету української філології отримали можливість послухати цікаві лекції з культурології професора габілітованого Адама Реґєвіча («Середньовічна література, її вплив на сучасність»)

ФУФ УДПУ

та лекції з польської літератури професора Кшиштофа Чайковського («Література другої половини ХVІІІ століття»).

ФУФ УДПУ

Науковці з Польщі провели майстер-клас із польської літератури.

ФУФ УДПУ

ФУФ УДПУ

Так, професор Кшиштоф Чайковський познайомив  аудиторію з поезією Збіґнєва Гербера «Пан Коґіто шукає поради», що пов’язана з постаттю Цадика Нахмана, ім’я якого асоціюється з містом Умань.

ФУФ УДПУ

Візит закордонних гостей став запорукою подальшого розвитку міжнародної діяльності УДПУ імені Павла Тичини, в рамках співпраці з Академією імені Яна Длугоша м. Ченстохова в галузі науки та освіти.

21.02.2017

uk Українська
X