uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Відкрита лекція для майбутніх учителів іноземної мови

7 лютого 2017 року доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства Кучеренко Ірина Анатоліївна провела відкриту лекцію на тему «Стилістика сучасної української літературної мови» для студентів І курсу факультету іноземних мов.

ФУФ УДПУ

У контексті визначеної програмою теми лекційного заняття було проаналізовано ґенезу розвитку стилістики як лінгвістичної науки, сучасні тенденції функціювання стилів, типів і жанрів мовлення української літературної мови, стилістичні ресурси рідної мови, особливості тексту як мовного і комунікативного явища. Лекцію супроводжував вдало дібраний різноманітний презентаційний матеріал, що дозволило лекторові застосовувати різноманітні методи і прийоми навчання, забезпечити внутрішню мотивацію активного учіння й утримувати стійку увагу студентів упродовж усього заняття.

ФУФ УДПУ

Під час лекції Кучеренко І.А. залучала студентів до обговорення порушених питань, активізувала креативну пізнавально-навчальну діяльність, спрямовану на наукове пізнання навчального матеріалу. На аудиторному занятті було дотримано важливих дидактичних і лінгводидактичних принципів навчання української мови у вищій школі.

В аудиторії панувала позитивна атмосфера активної суб’єкт-суб’єктної  співпраці, толерантності й доброзичливості.

ФУФ УДПУ

На лекції були присутні представники викладацького складу факультету іноземних мов та факультету української філології.

Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

08.02.2017

uk Українська
X