uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Круглий стіл в Інституті педагогіки НАПН України

У  березні 2017 року відділом навчання української мови та літератури  Інституту педагогіки НАПН України за участі представників Міністерства освіти і науки України  було організоване засідання круглого столу на тему «Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів ЗНО». Захід був присвячений пам’яті видатного вченого-лінгводидакта, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук України, професора Біляєва Олександра Михайловича.

ФУФ УДПУ

 Науковців, методистів, учителів об’єднав процес наукового обговорення глобальних питань майбутнього української школи, актуальних проблем модернізації системи мовного навчання. Зокрема, йшлося про контроль як важливу ланку навчально-виховного процесу, види й критерії оцінювання, функції контролю навчальних досягнень і розвитку учнів, значення самоконтролю.

         Під час наукового заходу було оговорено низку важливих питань:

  • контроль як важлива ланка навчального процесу;
  • типи контролю;
  • значення самоконтролю;
  • принципи оцінювання;
  • функції контролю навчальних досягнень і розвитку учнів;
  • об’єкт контролю й оцінювання;
  • методи і прийоми контролю.

Відкрила  науково-методичне зібрання освітян Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України. Вчена  охарактеризувала ключові позиції щодо рівня підготовки учнів з охопленням трьох головних аспектів – особистісного (ключові компетентності), системно-діяльнісного (суб’єктний досвід), предметного (предметна компетентність) наголосила на необхідності розроблення новітніх критеріїв і показників оцінювання рівня сформованості ключових і предметних компетентностей учнів відповідно до вимог та пріоритетів мовної освіти.

ФУФ УДПУ

 Котусенко Олена Миколаївна, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, визначила важливі позиції освітнього проекту «Нова українська школа», охарактеризувала ключові позиції модернізації системи шкільного мовного навчання, зазначила, що в умовах змін особливу увагу варто приділяти зростанню вчителя-словесника.

ФУФ УДПУ

У рамках роботи круглого столу виголосили наукові позиції в аспекті порушеної проблеми доктор педагогічних наук, професор Криворізького національного університету Бакум Зіна Павлівна, доктор педагогічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Кучеренко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор Херсонського державного університету Омельчук Сергій Аркадійович, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Мамчур Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Київського університету ім. Бориса Грінченка Горошкіна Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Романенко Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету Нищета Володимир Анатолійович та ін.

Круглий стіл, що став уже традиційним, виніс конструктивні рішення, що сприятимуть розвитку української лінгводидактики й удосконаленню системи компетентнісно спрямованої системи мовної освіти.

27.03.2017

uk Українська
X