uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Готуємо учителя зарубіжної літератури

Уже багато років факультет української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців  з української мови та літератури. Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість здобути і додаткові спеціалізації: «психологія», «англійська мова», «польська мова», «російська мова», «психологія» тощо. Крім того, усі вони отримують кваліфікацію учителя зарубіжної літератури, що значно розширює можливості працевлаштування, підсилює конкурентоздатність на ринку праці.

ФУФ УДПУ

Підготовку фахівців-зарубіжників забезпечує кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури (завідувач кафедри –  кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Л. Ю.), де працюють висококваліфіковані фахівці, які відкривають студентам прекрасний світ художнього слова, створеного геніями літератури Франції, Німеччини, Англії, Іспанії, Америки та інших країн світу.

Лекцію на тему «Й. – В. Гете – видатний митець Просвітництва в Німеччині» проводить кандидат філологічних наук, доцент Анікіна Інесса Валеріївна.

ФУФ УДПУ

Разом зі своїми наставниками майбутні вчителі мають можливість осягнути складний шлях розвитку світового літературного процесу: від часів Античності до сьогодення.

ФУФ УДПУ

На фото: лекція із зарубіжної літератури на тему «Грецька література античного періоду» (лектор – кандидат філологічних наук, доцент Черевченко Олександр Миколайович)

ФУФ УДПУ

На фото: кандидат філологічних наук Поліщук Леся Борисівна проводить відкрите заняття з історії зарубіжної літератури на тему «Література доби Відродження. Епоха Відродження в Англії, Франції. Вільям Шекспір – геній епохи Ренесансу».

Лекцію на тему «Особливості світової літератури періоду постмодернізму» проводить кандидат філологічних наук Черевченко Вікторія Валентинівна.

ФУФ УДПУ

На практичних заняттях із зарубіжної літератури студенти вчаться аналізувати тексти, усвідомлювати художні особливості творчої манери та своєрідності зарубіжних письменників та поетів.

ФУФ УДПУ
На фото: старший викладач Ревук Юрій Олексійович проводить практичне заняття із історії зарубіжної літератури на тему: «Творчість Оноре де Бальзака. Роман «Шагренева шкіра»

Студенти не тільки здобувають теоретичні знання, а й вчаться застосовувати їх на практиці.

ФУФ УДПУ

На фото: урок зарубіжної літератури проводить студентка 12-с групи факультету української філології Могілевець Тетяна.

Майбутні вчителі зарубіжної літератури здійснюють власні наукові розвідки під керівництвом досвідчених наставників. У складі шести студентських наукових проблемних груп філологічного спрямування, що функціонують на кафедрі, вони досліджують актуальні проблеми  зарубіжної літератури. Результати своїх досліджень члени проблемних груп презентують на конференціях різного рівня, публікують у наукових збірниках.

ФУФ УДПУ

На фото: засідання студентської наукової проблемної групи: «Західноєвропейська література ХІХ–ХХ століть» проводить кандидат філологічних наук, доцент Осіпчук Галина Валентинівна.

ФУФ УДПУ

На фото: до обговорення запропоновано наукову статтю студентки ІІІ курсу 6 групи факультету української філології Усатенко Любов.

Знання зарубіжної літератури набувають особливої актуальності в наш час, коли Україна інтегрується в європейський освітній простір.

03.08.2017

uk Українська
X