uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

ФУФ УДПУ

1. Бакалавр Денна 

2. Бакалавр Заочна

3. Бакалавр скорочений термін навчання Денна

4. Бакалавр Скорочений термін навчання Заочна

Магістр

1. 014 Середня освіта українська мова і література (Мова і література (англійська))

2. 014 Середня освіта українська мова і література (Польська мова)

3. 014 Середня освіта українська мова і література (Практична психологія)

4. 014 Середня освіта українська мова і література (Редагування освітніх видань)

5. 014 Середня освіта українська мова і література (Російська мова)

6. 035 Філологія. Українська мова та література (перехресна)

7. Культурологія (Українознавство) (перехресна)

03.08.2017

uk Українська
X