Філолог – це не лише професія!

Навчальна програма за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література (спеціалізація англійська мова) побудована на засадах студентоцентрованого навчання і спрямована на формування глибоких знань з української мови і літератури та високого рівня комунікативних навичок і практичного коментування англійської мови. У ході опанування програми професорсько-викладацький склад майстерно формує креативне гнучке мислення у студентів, виховує принципи міжособистісного спілкування, бере безпосередню участь в організації студентського життя й дозвілля.

(більше…)

Read More

Новації вступу 2018 року

НОВАЦІЇ ВСТУПУ 2018 РОКУ

За інформацією Міністерства освіти і науки України, вступників 2018-го чекає ряд новацій, що передбачені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році.

(більше…)

Read More

Абітурієнту 2018

Факультет української філології на запрошує на навчання на такі спеціальності та освітні програми денної та заочної форми:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація за вибором: журналістика, українознавство, англійська мова, німецька мова, польська мова, російська мова, історія, інформатика, спеціальна освіта (логопедія), психологія, соціальна робота, редагування освітніх видань, комунікативний менеджмент).

Ви постали перед вибором майбутньої долі. Ви обираєте професію, а відтак і спеціальність у вищій школі, щоб учитися далі й стати висококласним спеціалістом. Пропонуємо Вам набути професійних умінь і навичок у галузі журналістики. Переваги професії журналіста:

 • можливість самореалізуватися як творча особистість;
 • доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість;
 • впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки;
 • спілкуватися з видатними людьми, прожити цікаве життя;
 • першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу;
 • стати знаменитим, мати гарні заробітки, посідати престижне місце в структурі суспільства;
 • постійно самовдосконалюватися.

Отже, Ваш пріоритет №1 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет української філології.

014.01. Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація: журналістика), освітня програма «Українська мова та література. Світова література. Журналістика» з кваліфікацією вчителя / викладача української мови, української та світової літератури. Журналіста.

Вступні випробування: українська мова та література (сертифікат),

історія України (сертифікат),

географія або іноземна мова (сертифікат).

Довідки за телефонами: 067-684-94-09, 095-934-40-01, 063-644-42-33.

Read More

Абітурієнту 2018

Факультет української філології на запрошує на навчання на такі спеціальності та освітні програми денної та заочної форми:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація за вибором: журналістика, українознавство, англійська мова, німецька мова, польська мова, російська мова, історія, інформатика, спеціальна освіта (логопедія), психологія, соціальна робота, редагування освітніх видань, комунікативний менеджмент).

Ви постали перед вибором майбутньої долі. Ви обираєте професію, а відтак і спеціальність у вищій школі, щоб учитися далі й стати висококласним спеціалістом. Пропонуємо Вам набути професійних умінь і навичок у галузі комунікативного менеджменту.

Комунікативний менеджмент – це вивчення, проектування, формування та розвиток комунікаційних систем (організація, проект, бренд, особистість (політик, актор, керівник фірми та ін.)), мистецтво управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій та методологій.

Фахівець у галузі комунікативного менеджменту має унікальні й затребувані в умовах сьогодення знання в уміння, а саме:

 • організація діяльності служб та агенцій (зв’язків із громадськістю, рекламних агенцій тощо);
 • спеціалізовані PR-технології (політичні, консалтингові, журналістські);
 • публічні зв’язки з державними структурами;
 • прес-стратегія та форми її реалізації в соціально-інформаційному середовищі;
 • концепція іміджмейкінгу;
 • маркетингові комунікації;
 • аналітична підтримка PR-діяльності.

     Отже, Ваш пріоритет №1 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет української філології.

     014.01. Середня освіта (Українська мова і література) (спеціалізація: комунікативний менеджмент), освітня програма «Українська мова та література. Світова література. Комунікативний менеджмент» з кваліфікацією вчителя / викладача української мови, української та світової літератури. Комунікативний менеджер.

Вступні випробування:

 • українська мова та література (сертифікат);
 • історія України (сертифікат);
 • географія або іноземна мова (сертифікат).

Довідки за телефонами: 067-684-94-09, 095-934-40-01, 063-644-42-33.

Read More