Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  План засідань науково-методичної комісії

   ПЛАН ЗАСІДАНЬ

  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

  ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

  на 2019 – 2020 навчальний рік

   

  Термін проведення Питання, які розглядаються. Відповідальні
  Серпень 1.           Затвердження складу і плану засідань науково-методичної комісії факультету на 2019–2020 н.р.

  Відповідальний: голова НМК.

  2.           Затвердження плану проведення науково-методичних семінарів кафедр у 2019–2020 н.р.

  Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за проведення семінарів.

  3.           Аналіз кафедральних планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

  Відповідальний: голова НМК.

  4.           Розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін, викладання яких передбачено навчальними планами підготовки студентів ОКР «Бакалавр», «Магістр» у 2019–2020 н.р.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  5.           Аналіз методичного забезпечення виконання випускних робіт (магістерських).

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  Жовтень 1.            Стан і перспективи науково-методичної співпраці кафедр факультету з педагогічними колективами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, ЗНЗ, обдарованою учнівською молоддю.

  Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

  2.           Про актуальність тематики випускних кваліфікаційних робіт на факультеті.

  Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

  3.           Про оновлення навчально-методичного забезпечення та приведення його у відповідність до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти у рамках підготовки до акредитації.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  4.           Затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента.

  Відповідальні: голова робочої групи факультету (декан факультету).

  5.    Про результати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. факультету української філології.

  Відповідальний: голова НМК.

  Грудень 1.           Виконання плану видавничої діяльності викладачами кафедр у 2019 р. Затвердження плану видавничої діяльності викладачів на 2020 р.

  Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

  2.           Представлення здобутків методичної роботи професорсько-викладацьких колективів кафедр на сайті факультету.

  Відповідальний: голова комісії.

  3.    Про організацію моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти факультету української філології у 2020 році Відповідальний: заступник декана з навчальної роботи.

  4.      Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за ІІ півріччя 2019 року.

  Відповідальний: Голова НМК

  5.           Форми державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти та їх організаційно-методичне забезпечення. Про підготовку та проведення державних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм державних екзаменів для студентів ОС «Магістр».

  Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

  Лютий 1.           Участь студентів в олімпіадах, науково-дослідній роботі факультету, університету.

  Відповідальні: заступник декана з наукової роботи,  завідувачі кафедр.

  2.           Наукова робота, міжнародне співробітництво та впровадження їх результатів у навчально-виховний процес.

  Відповідальний: заступник декана з наукової роботи, заступник декана з міжнародної діяльності.

  3.           Аналіз забезпеченості навчальних дисциплін підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями і довідниками, монографіями і наявності відповідних видань у науковій бібліотеці та на кафедрах.

  Відповідальний: голова комісії.

  4.           Досвід організації та проведення поточного і  підсумкового контролю в системі Мооdlе.

  Відповідальні: заступник декана факультету з дистанційної освіти.

  Квітень 1.           Аналіз передового досвіду з питань дистанційної освіти з метою його розповсюдження на кафедрах факультету. Використання мультимедійного обладнання та інтерактивних комунікаційних технологій у навчальному процесі.

  Відповідальні: голова комісії.

  2.           Організаційно-методичне забезпечення та шляхи модернізації практики як  складової фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

  Відповідальний: заступник декана факультету з педагогічної практики.

  3.           Про хід виконання курсових та кваліфікаційних робіт. Науково-методичні засади підготовки магістерських  робіт.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  4.           Про методичне забезпечення підготовки фахівців на заочній формі навчання.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  5.           Про підготовку та проведення випускних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм випускних екзаменів для студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр».

  Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

  Червень 1.           Звіт голови НМК про роботу науково-методичної комісії факультету у 2019–2020 н.р.

  Відповідальний: голова НМК.

  2.           Публікаційна активність і продуктивність професорсько-викладацького складу як чинник підвищення рейтингу факультету в науковому і освітньому просторі.

  Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

  3.           Проведення відкритих занять викладачами кафедр факультету у 2019–2020 н.р.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.

  4.           Аналіз роботи кафедр щодо організації і проведення випускної атестації студентів факультету.

  Відповідальний: голова комісії.

  5.           Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за І півріччя 2020 року.

  Відповідальний: голова НМК.

   

   

   

  Голова

  науково-методичної комісії                                                         доц. І.С. Гонца

  24.03.2016