Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

План засідань науково-методичної комісії

 ПЛАН ЗАСІДАНЬ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

на 2019 – 2020 навчальний рік

 

Термін проведення Питання, які розглядаються. Відповідальні
Серпень 1.           Затвердження складу і плану засідань науково-методичної комісії факультету на 2019–2020 н.р.

Відповідальний: голова НМК.

2.           Затвердження плану проведення науково-методичних семінарів кафедр у 2019–2020 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за проведення семінарів.

3.           Аналіз кафедральних планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Відповідальний: голова НМК.

4.           Розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін, викладання яких передбачено навчальними планами підготовки студентів ОКР «Бакалавр», «Магістр» у 2019–2020 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

5.           Аналіз методичного забезпечення виконання випускних робіт (магістерських).

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Жовтень 1.            Стан і перспективи науково-методичної співпраці кафедр факультету з педагогічними колективами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, ЗНЗ, обдарованою учнівською молоддю.

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

2.           Про актуальність тематики випускних кваліфікаційних робіт на факультеті.

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

3.           Про оновлення навчально-методичного забезпечення та приведення його у відповідність до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти у рамках підготовки до акредитації.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

4.           Затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента.

Відповідальні: голова робочої групи факультету (декан факультету).

5.    Про результати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. факультету української філології.

Відповідальний: голова НМК.

Грудень 1.           Виконання плану видавничої діяльності викладачами кафедр у 2019 р. Затвердження плану видавничої діяльності викладачів на 2020 р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

2.           Представлення здобутків методичної роботи професорсько-викладацьких колективів кафедр на сайті факультету.

Відповідальний: голова комісії.

3.    Про організацію моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти факультету української філології у 2020 році Відповідальний: заступник декана з навчальної роботи.

4.      Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за ІІ півріччя 2019 року.

Відповідальний: Голова НМК

5.           Форми державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти та їх організаційно-методичне забезпечення. Про підготовку та проведення державних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм державних екзаменів для студентів ОС «Магістр».

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Лютий 1.           Участь студентів в олімпіадах, науково-дослідній роботі факультету, університету.

Відповідальні: заступник декана з наукової роботи,  завідувачі кафедр.

2.           Наукова робота, міжнародне співробітництво та впровадження їх результатів у навчально-виховний процес.

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи, заступник декана з міжнародної діяльності.

3.           Аналіз забезпеченості навчальних дисциплін підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями і довідниками, монографіями і наявності відповідних видань у науковій бібліотеці та на кафедрах.

Відповідальний: голова комісії.

4.           Досвід організації та проведення поточного і  підсумкового контролю в системі Мооdlе.

Відповідальні: заступник декана факультету з дистанційної освіти.

Квітень 1.           Аналіз передового досвіду з питань дистанційної освіти з метою його розповсюдження на кафедрах факультету. Використання мультимедійного обладнання та інтерактивних комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Відповідальні: голова комісії.

2.           Організаційно-методичне забезпечення та шляхи модернізації практики як  складової фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

Відповідальний: заступник декана факультету з педагогічної практики.

3.           Про хід виконання курсових та кваліфікаційних робіт. Науково-методичні засади підготовки магістерських  робіт.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

4.           Про методичне забезпечення підготовки фахівців на заочній формі навчання.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

5.           Про підготовку та проведення випускних іспитів на денній і заочній формах навчання. Затвердження програм випускних екзаменів для студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр».

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Червень 1.           Звіт голови НМК про роботу науково-методичної комісії факультету у 2019–2020 н.р.

Відповідальний: голова НМК.

2.           Публікаційна активність і продуктивність професорсько-викладацького складу як чинник підвищення рейтингу факультету в науковому і освітньому просторі.

Відповідальний: заступник декана з наукової роботи.

3.           Проведення відкритих занять викладачами кафедр факультету у 2019–2020 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

4.           Аналіз роботи кафедр щодо організації і проведення випускної атестації студентів факультету.

Відповідальний: голова комісії.

5.           Виконання ухвал науково-методичної комісії факультету за І півріччя 2020 року.

Відповідальний: голова НМК.

 

 

 

Голова

науково-методичної комісії                                                         доц. І.С. Гонца

24.03.2016