Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра практичного мовознавства

Кафедра практичного мовознавства УДПУ Цимбал Наталія Андріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

Історія кафедри

Кафедра методики викладання та культури української мови була створена у 2000 році, очолив її Марун М.Є., кандидат педагогічних наук, доцент. Працювали на кафедрі Коваль В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент; Мамчур Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент; а також викладачі Бардецька О.Б., Герасимук Т.В., Григоренко Т.В., Коломієць І.І., Лановик Т.А., Хлистун І.В., Цимбал H.A., Січкар С.А., лаборант Молоканова Л.І. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: ділова українська мова, культура мовлення, практичний курс української мови, стилістика, методика навчання української мови.

У 2001 році кафедра перейменована на кафедру української філології.

З 2002 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Цимбал H.A.

У 2005 році кафедра перейменована на кафедру практичного мовознавства. Кафедра почала готувати студентів, що здобували додаткову спеціалізацію «редагування освітніх видань і шкільне бібліотекознавство», забезпечувала викладання навчальних дисциплін: загальне редагування, типологія помилок, історія видавничої справи, редакторський аналіз, літературне редагування, макетування і верстка, журналістська майстерність.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує викладання загальноуніверситетських дисциплін, таких як: сучасна українська мова, сучасна українська мова з практикумом, практичний курс української мови, комунікаційні процеси у навчанні, ділова українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, культура мовлення, основи комунікативної лінгвістики, основи мовної комунікації, професіологія бібліотечно- інформаційної діяльності, спецкурс з лінгводидактики, актуальні проблеми сучасної лінгвістики, історія видавничої справи, комп’ютерні технології, норма і стилі сучасної української мови, стандартизація у бібліотечній та видавничій справі, основи інформаційно-бібліотечної справи, загальне редагування, редакторський практикум,макетування і верстка, типологія помилок, літературне редагування, культура спілкування редактора, риторика, культура мовлення корекційного педагога, журналістська майстерність, теорія і практика перекладу, основи мовної комунікації та культури мовлення, українська мова як іноземна, видавничі стандарти, редакторський аналіз, культура мовлення та виразне читання, сучасна українська літературна мова.

Склад кафедри

 • Цимбал Наталія Андріївна завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор
 • Авраменко Валентина Іванівна      кандидат педагогічних наук, доцент
 • Денисюк Ірина Анатоліївна            викладач
 • Ємельянова Мар’яна Вікторівна    кандидат філологічних наук, доцент кафедри
 • Кучеренко Ірина Анатоліївна         доктор педагогічних наук, професор кафедри
 • Лукіянчук Інна Володимирівна     викладач-стажист
 • Мамчур Лідія Іванівна        доктор педагогічних наук, професор
 • Поліщук Петро Миколайович        викладач
 • Савчук Наталія Михайлівна          кандидат філологічних наук, доцент
 • Січкар Світлана Анатоліївна         кандидат філологічних наук,  доцент
 • Хлистун Ірина Валентинівна          кандидат філологічних наук,  доцент
 • Шуляк Світлана Андріївна     доктор філологічних наук, професор кафедри
 • Мельник Наталія Вікторівна          лаборант, викладач-стажист
 • Шиндор Тетяна Миколаївна          лаборант

Кафедра практичного мовознавства УДПУ

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: 

1. Сучасна українська мова з практикумом.
2. Практичний курс української мови.
3. Українська мова за професійним спрямуванням.
4. Культура мовлення.
5. Культура спілкування редактора.
6. Основи комунікативної лінгвістики.
7. Основи мовної комунікації.
8. Історія видавничої справи.
9. Загальне редагування.
10. Літературне редагування.
11. Редакторський аналіз.
12. Видавничі стандарти.
13. Теорія і практика перекладу.
14. Макетування і верстка.
15. Українська мова.
16. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
17. Журналістська майстерність.
18. Корпусна лінгвістика.
19. Лінгвістична експертиза.
20. Комп’ютерна лінгвістика.
21. Журналістська етика.
22. Журналістська жанрологія.
23. Прикладна лінгвістика.
24. Термінологічний практикум.
25. Теорія масової комунікації та інформації.

Основні напрями науково-дослідницької роботи:

 • ділова мова,
 • лексикологія української мови,
 • термінологія української мови,
 • стилістика української мови,
 • культура мовлення,
 • лінгводидактика.

 

Видавнича діяльність

Графік індивідуальних консультацій 2018-2019 н.р.

Графік чергування у гуртожитку І сем. 2018-2019 н.р.

Консультативні пункти ФУФ

Контактна інформація

Адреса: кімн. 305, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
кафедра практичного мовознавства

E-mail: praktmov.k@gmail.com

Електронні адреси викладачів:

Цимбал Наталія Андріївна – tsymbal.nat@gmail.com

Авраменко Валентина Іванівна – valentina-avramenko@ukr.net

Денисюк Ірина Анатоліївна – ira-denysyuk@ukr.net

Жовта Наталія Михайлівна – nastek@meta.ua

Задояна Лариса Миколаївна – zadoyana_larisa@meta.ua

Кучеренко Ірина Анатоліївна – kucherenkoia@ukr.net

Мамчур Лілія Іванівна – mamchur_l@ukr.net

Поліщук Петро Миколайович – piterpol1952@gmail.com

Савчук Наталія Михайлівна – natalya.savchuk22@gmail.com

Січкар Світлана Анатоліївна – svitlana_sichkar@ukr.net

Хлистун Ірина Валентинівна – irynakhlystun@meta.ua

Шуляк Світлана Андріївна – shulyak_svitlana@ukr.net

Ємельянова Мар’яна Вікторівна – marianna1982@meta.ua

09.06.2013