Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра практичного мовознавства

Кафедра практичного мовознавства УДПУ Цимбал Наталія Андріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

Історія кафедри

Кафедра методики викладання та культури української мови була створена у 2000 році, очолив її Марун М.Є., кандидат педагогічних наук, доцент. Працювали на кафедрі Коваль В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент; Мамчур Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент; а також викладачі Бардецька О.Б., Герасимук Т.В., Григоренко Т.В., Коломієць І.І., Лановик Т.А., Хлистун І.В., Цимбал H.A., Січкар С.А., лаборант Молоканова Л.І. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: ділова українська мова, культура мовлення, практичний курс української мови, стилістика, методика навчання української мови.

У 2001 році кафедра перейменована на кафедру української філології.

З 2002 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Цимбал H.A.

У 2005 році кафедра перейменована на кафедру практичного мовознавства. Кафедра почала готувати студентів, що здобували додаткову спеціалізацію «редагування освітніх видань і шкільне бібліотекознавство», забезпечувала викладання навчальних дисциплін: загальне редагування, типологія помилок, історія видавничої справи, редакторський аналіз, літературне редагування, макетування і верстка, журналістська майстерність.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує викладання загальноуніверситетських дисциплін, таких як: сучасна українська мова, сучасна українська мова з практикумом, практичний курс української мови, комунікаційні процеси у навчанні, ділова українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, культура мовлення, основи комунікативної лінгвістики, основи мовної комунікації, професіологія бібліотечно- інформаційної діяльності, спецкурс з лінгводидактики, актуальні проблеми сучасної лінгвістики, історія видавничої справи, комп’ютерні технології, норма і стилі сучасної української мови, стандартизація у бібліотечній та видавничій справі, основи інформаційно-бібліотечної справи, загальне редагування, редакторський практикум,макетування і верстка, типологія помилок, літературне редагування, культура спілкування редактора, риторика, культура мовлення корекційного педагога, журналістська майстерність, теорія і практика перекладу, основи мовної комунікації та культури мовлення, українська мова як іноземна, видавничі стандарти, редакторський аналіз, культура мовлення та виразне читання, сучасна українська літературна мова.

Склад кафедри

 • Цимбал Наталія Андріївна                завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор
 • Авраменко Валентина Іванівна      кандидат педагогічних наук, доцент
 • Денисюк Ірина Анатоліївна             старший викладач
 • Кучеренко Ірина Анатоліївна         доктор педагогічних наук, професор кафедри
 • Лукіянчук Інна Володимирівна     викладач-стажист
 • Поліщук Петро Миколайович        викладач
 • Савчук Наталія Михайлівна            кандидат філологічних наук, доцент
 • Січкар Світлана Анатоліївна           кандидат філологічних наук,  доцент
 • Остафійчук Ангеліна Володимирівна    викладач-стажист
 • Хлистун Ірина Валентинівна          кандидат філологічних наук,  доцент
 • Шуляк Світлана Андріївна               доктор філологічних наук, професор кафедри
 • Ніколіч Ігор Едуардович                   лаборант, викладач-стажист
 • Кодриш Діана Василівна                   лаборант

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: 

1. Сучасна українська мова з практикумом.
2. Практичний курс української мови.
3. Українська мова за професійним спрямуванням.
4. Культура мовлення.
5. Культура спілкування редактора.
6. Основи комунікативної лінгвістики.
7. Основи мовної комунікації.
8. Історія видавничої справи.
9. Загальне редагування.
10. Літературне редагування.
11. Редакторський аналіз.
12. Видавничі стандарти.
13. Теорія і практика перекладу.
14. Макетування і верстка.
15. Українська мова.
16. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
17. Журналістська майстерність.
18. Корпусна лінгвістика.
19. Лінгвістична експертиза.
20. Комп’ютерна лінгвістика.
21. Журналістська етика.
22. Журналістська жанрологія.
23. Прикладна лінгвістика.
24. Термінологічний практикум.
25. Теорія масової комунікації та інформації.

Основні напрями науково-дослідницької роботи:

 • ділова мова,
 • лексикологія української мови,
 • термінологія української мови,
 • стилістика української мови,
 • культура мовлення,
 • лінгводидактика.

 

Видавнича діяльність

Графік індивідуальних консультацій 2019-2020 н.р.

Графік чергування у гуртожитку І сем. 2019-2020 н.р.

Консультативні пункти ФУФ

Контактна інформація

Адреса: кімн. 305, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
кафедра практичного мовознавства

E-mail: praktmov.k@gmail.com

Профілі  викладачів  у Google Scholar:

Кафедра практичного мовознавства https://scholar.google.com.ua/citations?user=9QhTxioAAAAJ&hl=uk
Цимбал Наталія Андріївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=U3uo0jIAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Авраменко Валентина Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=BXf3NngAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Кучеренко Ірина Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GrKccm0AAAAJ
Савчук Наталія Михайлівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Sj0Zy2gAAAAJ
Січкар Світлана Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ljyJMgoAAAAJ
Хлистун Ірина Валентинівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vjNuUIEAAAAJ
Шуляк Світлана Андріївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5j1nyfUAAAAJ

 

Електронні адреси викладачів:

Цимбал Наталія Андріївна – tsymbal.nat@gmail.com

Авраменко Валентина Іванівна – valentina-avramenko@ukr.net

Денисюк Ірина Анатоліївна – ira-denysyuk@ukr.net

Задояна Лариса Миколаївна – zadoyana_larisa@meta.ua

Кучеренко Ірина Анатоліївна – kucherenkoia@ukr.net

Поліщук Петро Миколайович – piterpol1952@gmail.com

Савчук Наталія Михайлівна – natalya.savchuk22@gmail.com

Січкар Світлана Анатоліївна – svitlana_sichkar@ukr.net

Хлистун Ірина Валентинівна – irynakhlystun@meta.ua

Шуляк Світлана Андріївна – shulyak_svitlana@ukr.net

 

 

У межах кафедральної тематики викладачами кафедри практичного мовознавства у 2018 році проведено Міжнародну Інтернет-конференцію  «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики», Умань, 2018, а також серію науково-методичних семінарів з теорії і практики ЗНО: XII Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури»  (м. Умань, 2 лютого, 2 березня, 13 квітня, 28 вересня (Вінниця), 12 жовтня, 2 листопада (м. Умань) ). За результатами роботи семінару опубліковано збірник «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару»  / уклад. : В.І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н.І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. – 371 с.

 Також викладачами кафедри практичного мовознавства видано 3 монографії, 1 навчальний посібник, рекомендований МОН або вченою радою університету, 5 навчальних посібників, 1 електронний посібник, 5 статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus; 9 статей у виданнях України категорії «В», 11 статей в інших виданнях України, 13 тез доповідей.

3 монографії:

 1. Шуляк С.А. Чарівне слово українських замовлянь : моногр. / С.А. Шуляк. – Умань: Вид.-полігр. центр «Візаві», 2018. – 588 с.
 2. Савчук Н. М. Мотиваційно зв’язані слова в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ ст. у лінгвостилістичному вимірі : моногр. / Н. М. Савчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 202 с.
 3. Ємельянова М. В. Мова новел Григорія Косинки: структурно-функціональний аспект: монографія. / Мар‘яна Вікторівна;Ємельянова; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 181 с.

1 навчальний посібник, рекомендований вченою радою університету:

 1. Основи мовної комунікації : навчальний посібник / І. А. Кучеренко, Л. І. Мамчур ; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. –  270 с.

5 навчальних посібників:

 1. Культура мовлення: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / Укладач І.В. Хлистун. – Умань: Візаві, 2018. – 172 с.
 2. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний посібник / Ірина Анатоліївна Кучеренко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 177 с.
 3. Шуляк С.А. Лінгвістична експертиза : навчально-методичний посібник / С.А. Шуляк. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 122 с.
 4. Цимбал Н.А. Методи лінгвістичних досліджень / навчальний посібник: упорядник Н.А Цимбал. – Умань: 2018. ВПЦ «Візаві» – 165 с.
 5. Цимбал Н.А. Прикладна лінгвістика: навчальний посібник/МОН україни, Уманський держ. пед. ун.-т. імені Павла Тичини/упорядник: Н. А. Цимбал. – Умань: «Візаві», 2018. – 106 с

1 електронний посібник:

Кучеренко І.А. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник для студ. вузів IV рівня акредитації [Електронний ресурс].– Умань, 2018. – 1 електрон. опт. диск. (CD-R). – Системні вимоги: Pentium-486 або вище; Windows XP, Vista, Windows 7; 256 ОЗУ; 4х CD-ROM дисковод. – Назва з контейнера.

Усі здобутки методичної роботи  професорсько-викладацького складу представлені на сайті кафедри.

09.06.2013