Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  Кафедра практичного мовознавства

  Кафедра практичного мовознавства УДПУ Цимбал Наталія Андріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

  Історія кафедри

  Кафедра методики викладання та культури української мови була створена у 2000 році, очолив її Марун М.Є., кандидат педагогічних наук, доцент. Працювали на кафедрі Коваль В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент; Мамчур Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент; а також викладачі Бардецька О.Б., Герасимук Т.В., Григоренко Т.В., Коломієць І.І., Лановик Т.А., Хлистун І.В., Цимбал H.A., Січкар С.А., лаборант Молоканова Л.І. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін: ділова українська мова, культура мовлення, практичний курс української мови, стилістика, методика навчання української мови.

  У 2001 році кафедра перейменована на кафедру української філології.

  З 2002 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Цимбал H.A.

  У 2005 році кафедра перейменована на кафедру практичного мовознавства. Кафедра почала готувати студентів, що здобували додаткову спеціалізацію «редагування освітніх видань і шкільне бібліотекознавство», забезпечувала викладання навчальних дисциплін: загальне редагування, типологія помилок, історія видавничої справи, редакторський аналіз, літературне редагування, макетування і верстка, журналістська майстерність.

  У різний час кафедра забезпечувала і забезпечує викладання  таких  дисциплін, як: сучасна українська мова, сучасна українська мова з практикумом, практичний курс української мови, комунікаційні процеси у навчанні, ділова українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, культура мовлення, основи комунікативної лінгвістики, основи мовної комунікації, професіологія бібліотечно- інформаційної діяльності, спецкурс з лінгводидактики, актуальні проблеми сучасної лінгвістики, історія видавничої справи, комп’ютерні технології, норма і стилі сучасної української мови, стандартизація у бібліотечній та видавничій справі, основи інформаційно-бібліотечної справи, загальне редагування, редакторський практикум,макетування і верстка, типологія помилок, літературне редагування, культура спілкування редактора, риторика, культура мовлення корекційного педагога, журналістська майстерність, теорія і практика перекладу, основи мовної комунікації та культури мовлення, українська мова як іноземна, видавничі стандарти, редакторський аналіз, культура мовлення та виразне читання, сучасна українська літературна мова.

  Склад кафедри

  • Цимбал Наталія Андріївна                завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор
  • Шуляк Світлана Андріївна                доктор філологічних наук, професор
  • Кучеренко Ірина Анатоліївна          доктор педагогічних наук, професор кафедри
  • Задояна  Лариса Миколаївна            кандидат філологічних наук, доцент
  • Савчук Наталія Михайлівна             кандидат філологічних наук, доцент
  • Січкар Світлана Анатоліївна            кандидат філологічних наук,  доцент
  • Хлистун Ірина Валентинівна           кандидат філологічних наук,  доцент
  • Авраменко Валентина Іванівна      кандидат педагогічних наук, доцент
  • Денисюк Ірина Анатоліївна             старший викладач
  • Поліщук Петро Миколайович         викладач
  • Ніколіч Ігор Едуардович                    лаборант, викладач-стажист
  • Кодриш Діана Василівна                   лаборант
  • Гембарук Олександр Вікторович   лаборант

  Основні напрями науково-дослідницької роботи:

  • ділова мова,
  • лексикологія української мови,
  • термінологія української мови,
  • стилістика української мови,
  • культура мовлення,
  • лінгводидактика.

  Графік-індивідуальних-консультацій-2021-2022-н.р.

  Контактна інформація

  Адреса: кімн. 305, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
  кафедра практичного мовознавства

  E-mail: praktmov.k@gmail.com

  Профілі  викладачів  у Google Scholar:

   

   

  Кафедра практичного мовознавства https://scholar.google.com.ua/citations?user=9QhTxioAAAAJ&hl=uk
  Цимбал Наталія Андріївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=U3uo0jIAAAAJ&hl=uk&oi=ao
  Авраменко Валентина Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=BXf3NngAAAAJ&hl=uk&oi=ao
  Кучеренко Ірина Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GrKccm0AAAAJ
  Савчук Наталія Михайлівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Sj0Zy2gAAAAJ
  Січкар Світлана Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ljyJMgoAAAAJ
  Хлистун Ірина Валентинівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vjNuUIEAAAAJ
  Шуляк Світлана Андріївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5j1nyfUAAAAJ
  Задояна  Лариса Миколаївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=JsntlPYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

   

  Електронні адреси викладачів:

  Цимбал Наталія Андріївна – n.tsymbal@udpu.edu.ua

  Авраменко Валентина Іванівна – v.i.avramenko@udpu.edu.ua

  Денисюк Ірина Анатоліївна –i.a.denysiuk@udpu.edu.ua

  Кучеренко Ірина Анатоліївна – i.a.kucherenko@@udpu.edu.ua

  Поліщук Петро Миколайович – p.m.polishhuk@udpu.edu.ua

  Савчук Наталія Михайлівна – n.m.savchuk@udpu.edu.ua

  Січкар Світлана Анатоліївна – s.a.sichkar@udpu.edu.ua

  Хлистун Ірина Валентинівна – i.v.khlystun@udpu.edu.ua

  Шуляк Світлана Андріївна –  s.a.shuliak@udpu.edu.ua

  Задояна  Лариса Миколаївна  zadoyana_larisa@meta.ua

   

  Дата останньої зміни: 8 Вересня, 2021