Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  Видавнича діяльність

  Навчальні посібники:

  1. Григоренко Т.В. Ділова українська мова. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, денної форми навчання. – Умань «Софія», 2012. – 120с.
  2. Григоренко Т.В. Практикум з української мови. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, денної форми навчання.– Умань «Софія», 2012, – 125с.
  3. Григоренко Т.В. Практикум з української мови. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, заочної форми навчання.– Умань «Софія», 2012, – 86с.
  4. Загальне редагування: Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології (спеціалізація «редагування освітніх видань») / Уклад. І.В. Хлистун. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 100c.;
  5. Мамчур Л.І. Українська мова: шляхи розвитку професійної мовнокомунікативної компетентності: Навчальний посібник// І.А. Кучеренко,  Л.І.Мамчур. – Умань: РВЦ «Софія». – 2012. – 157с.
  6. Хлистун І. В.Теорія масової комунікації: Навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 119 с .
  7. Хлистун І.В. Типологія помилок: Навчальний посібник для студентів факультету української філології (спеціалізація «Редагування освітніх видань»). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 88 с.
  8. Цимбал Н.А. Українське хімічне термінознавство. Навчальний посібник. – Умань, 2012. – 167 с.
  9. Цимбал Н.А. Матеріали до мотиваційного словника української будівельної термінології: термінологічний посібник / Упорядники: Цимбал Н.А., Цимбал В.О. – Умань, 2012. – 98с.

  Методичні рекомендації:

  1. Цимбал Наталія Методика виконання мотиваційного аналізу лексики: Методичні рекомендації. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 21с.
  2. Цимбал Наталія Концепція створення мотиваційного словника: Методичні рекомендації. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 48с.
  3. Мамчур Л.І. Лінгводидактика української мови. – Методичні рекомендації для студентів факультету української філології. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 32с.
  4. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення. – Умань: ПП Жовтий О.О. – 37с.
  5. Шуляк С.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 106 с.
  6. Шуляк С.А.Практичний курс української мови. Методичні рекомендації для студентів факультету дошкільної освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 81 с.
  7. Січкар С.А Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів дошкільного факультету Інституту розвитку дитини (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 51 с.
  8. Січкар С.А. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації для студентів факультетів початкової освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Ч. І. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 30 с.
  9. Січкар С.А. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації для студентів факультетів початкової освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Ч. ІІ. Лексика.  – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 42 с.
  10. Січкар С.А. Редакторський аналіз. Методичні рекомендації для студентів факультету української філології (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 36 с.
  11. Денисюк І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів мистецько-педагогічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 50 с.
  12. Денисюк І.А. Організація бібліотечних каталогів: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань, 2013. – 38 с.
  13. Авраменко В.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів економічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 36 с.
  14. Авраменко В.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення економічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 36 с.
  15. Хлистун І.В. Ділова українська мова: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 16 с .
  16. Хлистун І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичні рекомендації для студентів факультету соціальної педагогіки та практичної психології. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 17 с.
  17. Хлистун І.В. Основи культури і техніки мовлення: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – 17 с.

  Дата останньої зміни: 23 Червня, 2013