Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Видавнича діяльність

Навчальні посібники:

 1. Григоренко Т.В. Ділова українська мова. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, денної форми навчання. – Умань «Софія», 2012. – 120с.
 2. Григоренко Т.В. Практикум з української мови. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, денної форми навчання.– Умань «Софія», 2012, – 125с.
 3. Григоренко Т.В. Практикум з української мови. Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології, заочної форми навчання.– Умань «Софія», 2012, – 86с.
 4. Загальне редагування: Навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології (спеціалізація «редагування освітніх видань») / Уклад. І.В. Хлистун. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 100c.;
 5. Мамчур Л.І. Українська мова: шляхи розвитку професійної мовнокомунікативної компетентності: Навчальний посібник// І.А. Кучеренко,  Л.І.Мамчур. – Умань: РВЦ «Софія». – 2012. – 157с.
 6. Хлистун І. В.Теорія масової комунікації: Навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 119 с .
 7. Хлистун І.В. Типологія помилок: Навчальний посібник для студентів факультету української філології (спеціалізація «Редагування освітніх видань»). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 88 с.
 8. Цимбал Н.А. Українське хімічне термінознавство. Навчальний посібник. – Умань, 2012. – 167 с.
 9. Цимбал Н.А. Матеріали до мотиваційного словника української будівельної термінології: термінологічний посібник / Упорядники: Цимбал Н.А., Цимбал В.О. – Умань, 2012. – 98с.

Методичні рекомендації:

 1. Цимбал Наталія Методика виконання мотиваційного аналізу лексики: Методичні рекомендації. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 21с.
 2. Цимбал Наталія Концепція створення мотиваційного словника: Методичні рекомендації. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 48с.
 3. Мамчур Л.І. Лінгводидактика української мови. – Методичні рекомендації для студентів факультету української філології. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 32с.
 4. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення. – Умань: ПП Жовтий О.О. – 37с.
 5. Шуляк С.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 106 с.
 6. Шуляк С.А.Практичний курс української мови. Методичні рекомендації для студентів факультету дошкільної освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 81 с.
 7. Січкар С.А Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів дошкільного факультету Інституту розвитку дитини (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 51 с.
 8. Січкар С.А. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації для студентів факультетів початкової освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Ч. І. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 30 с.
 9. Січкар С.А. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації для студентів факультетів початкової освіти (за вимогами кредитно-модульної системи). – Ч. ІІ. Лексика.  – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 42 с.
 10. Січкар С.А. Редакторський аналіз. Методичні рекомендації для студентів факультету української філології (за вимогами кредитно-модульної системи). – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  2012. – 36 с.
 11. Денисюк І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів мистецько-педагогічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 50 с.
 12. Денисюк І.А. Організація бібліотечних каталогів: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань, 2013. – 38 с.
 13. Авраменко В.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів економічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 36 с.
 14. Авраменко В.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення економічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2012. – 36 с.
 15. Хлистун І.В. Ділова українська мова: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 16 с .
 16. Хлистун І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичні рекомендації для студентів факультету соціальної педагогіки та практичної психології. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 17 с.
 17. Хлистун І.В. Основи культури і техніки мовлення: Методичні рекомендації для студентів факультету початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – 17 с.
23.06.2013