uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра української мови та методики її навчання

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І.С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Коваль Валентина Олександрівна. З 2015 року завідувач кафедри доцент В. В. Розгон.

Склад кафедри:

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор

 • Березовська Ганна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Григоренко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Жила Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор
 • Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук,доцент
 • Коломієць Інна Іванівна –кандидат філологічних наук, доцент
 • Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор
 • Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Прокопчук Ольга Анатоліївна – викладач-стажист
 • Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор
 • Шиманська Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Тиховська Ірина Сергіївна – ст. лаборант
 • Задворська Інна Ігорівна – лаборант
 • Куян Дар’я Миколаївна – лаборант

фуф удпу
 

Дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • вступ до мовознавства;
 • ділова українська мова;
 • етнолінгвістика;
 • загальне мовознавство;
 • історична граматика української мови;
 • історія українського мовознавства;
 • історія української літературної мови;
 • методика навчання української мови;
 • методика навчання української мови у профільній школі;
 • методологія сучасних лінгвістичних досліджень;
 • норми української літературної мови;
 • орфографічний практикум;
 • порівняльна граматика східнослов’янських мов;
 • практичний та ономастичний аспект української мови;
 • проблемні питання української мови;
 • старослов’янська мова;
 • стилістика української мови;
 • сучасна українська літературна мова;
 • текстознавство;
 • технології навчання у галузі мовної освіти;
 • узагальнювальний курс української мови;
 • українська діалектологія;
 • українська ономастика;
 • функціональна лінгвістика;
 • функціональна стилістика.

Навчальна діяльність

Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів. Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.

Наукова діяльність

Основний напрям наукової роботи кафедри – Склад української лексики з погляду походження та функціонування (у межах робочого часу). На виконання доручення Кабінету України від 07.02.2009 р. № 5674/1/1-09 щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 05.02.2009 р. № 72 «Про увічнення пам’яті Павла Загребельного» кафедрою української мови розпочато підготовку Словника фразеологізмів творів Павла Загребельного. Створено робочу групу у складі доцентів: Розгон В.В., Ріднєвої Л.Ю., Діц В.О., Денисюка В.В., Молодичук О.А., Дуденко О.В. Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону. Функціонує аспірантура, Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, діють наукові гуртки і проблемні групи.

Викладачі кафедри української мови та методики її навчання  брали участь у таких міжнародних конференціях:

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, червень, 2018 р.). – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В. В., доц. Березовська Г. Г., доц. Гонца І. С., доц. Жила Т. І., доц. Дуденко О. В., проф. Тищенко Т. М., проф. Зелінська О. Ю., доц. Шиманська В. О., доц. Коломієць І. І., доц. Маслюк К. А., доц. Денисюк В. В., доц. Григоренко Т. В., доц. Комарова З. І., доц. Молодичук О. А.
 2. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: шлях до державності та інтеграції» (Умань, 22-23 травня 2018 р.). – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В. В., доц. Березовська Г. Г., доц. Гонца І. С., доц. Жила Т. І., доц. Дуденко О. В., проф. Тищенко Т. М., проф. Зелінська О. Ю., доц. Шиманська В. О., доц. Коломієць І. І., доц. Маслюк К. А., доц. Денисюк В. В., доц. Григоренко Т. В., доц. Молодичук О. А.
 3. Третя Міжнародна науково-практичної конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 16-17 лютого 2018 року). – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В. В., доц. Гонца І. С.,доц. Коломієць І. І.,  доц. Маслюк К. А., доц. Григоренко Т. В.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (Умань, 19-20 квітня 2018 р.). – проф. Коваль В. О., доц. Розгон В. В.,  доц.  Гонца І. С., доц. Дуденко О. В., доц. Шиманська В. О., доц. Коломієць І. І., доц. Маслюк К. А.,   доц. Григоренко Т. В., доц. Комарова З. І.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (Умань, 20-21 квітня 2018 р.). – доц. Гонца І. С., доц. Коломієць І. І.,  доц. Григоренко Т. В.
 6. VІІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 17-18 травня 2018 року). – доц. Жила Т. І., проф Тищенко Т. М., проф. Зелінська О. Ю.,  доц. Коломієць І. І., доц. Денисюк В. В.,             доц. Комарова З. І.
 7. Міжнародна наукова конференція «Діалектологія у структурі лінгвістичних знань» (Київ, 18–21 квітня 2018 р.). – проф. Тищенко Т. М., проф. Зелінська О. Ю., доц. Денисюк В. В.
 8. Міжнародні Довженківські читання «Ношу я царство свободи у своєму серці» (Київ, 17-18 травня 2018 р.). – проф. Тищенко Т. М., доц. Денисюк В. В., доц. Молодичук О. А.
 9. Міжнародний конгрес україністів (Київ, 26 червня 2018 р.). – проф. Тищенко Т. М.,проф. Зелінська О. Ю., доц. Денисюк В. В.
 10. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час» (Гомель, Республика Беларусь, 18 мая 2018 г.). – доц. Денисюк В. В.
 11. VІI Міжнародні наукові Кирило-Мефодіївські читання (Кривий Ріг, 18травня 2018 р.). –                        доц. Денисюк В. В.

 

Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури тощо.

Видавнича діяльність

Науково-методична робота

Методичні видання (методичні рекомендації)

Підручники, посібники

Консультативні пункти

Контактна інформація

Адреса: кім. 304, вул. Садова 24, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра української мови

Email: ukrmova.metod@ukr.net

Посилання на профіль кафедри української мови та методики її навчання у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WdNLS54AAAAJ

№ п/п ПІБ викладача Посилання на профіль у Google Academy
1. Коваль В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=r2ssrEAAAAAJ&hl=ru
2. Розгон В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=wAIwl9wAAAAJ&hl=ru
3. Березовська Г.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?user=gX-gihYAAAAJ&hl=ru
4. Гонца І. С. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Iub-fgsAAAAJ&hl=ru
5. Григоренко Т.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vOXphsgAAAAJ&hl=ru
6. Денисюк В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FpPdnoIAAAAJ&hl=ru
7. Дуденко О.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=LBr5VTkAAAAJ&hl=ru
8. Жила Т.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-xYxTcAAAAJ&hl=ru
9. Зелінська О.Ю. https://scholar.google.com.ua/citations?user=QbwDFd4AAAAJ&hl=ru
10. Коломієць І.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=DK2-Ue0AAAAJ&hl=ru
11. Комарова З.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VvFWF7YAAAAJ&hl=ru
12. Маслюк К.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=x1Z_IjcAAAAJ&hl=ru
13. Молодичук О.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VjWzIqEAAAAJ&hl=ru
14. Тищенко Т.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=asZfNhkAAAAJ&hl=ru
15. Шиманська В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=HqhR43QAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Електронні адреси викладачів:

 1. Коваль Валентина Олександрівна – ukr_filolog@ukr.net
 2. Березовська Ганна Григорівна – berezovskaag@gmail.com
 3. Гонца Ірина Семенівна – vitek161278@i.ua
 4. Григоренко Тетяна Володимирівна – grugorenko@meta.ua
 5. Денисюк Василь Вікторович – dvv2812@ukr.net
 6. Дуденко Олена Володимирівна – nusik2009@meta.ua
 7. Жила Тетяна Іванівна – zhila_78@mail.ua
 8. Зелінська Оксана Юріївна – zelinska67@ukr.net
 9. Коломієць Інна Іванівна – innaosvita@mail.ua
 10. Комарова Зоя Іванівна – zoyakomarova73@mail.ua
 11. Маслюк Катерина Анатоліївна – katywa89@gmail.com
 12. Молодичук Ольга Андріївна – moa2608@ukr.net
 13. Розгон Валентина Володимирівна – rozgonval@ukr.net
 14. Тищенко Тетяна Миколаївна – ttm1609@ukr.net
 15. Шиманська Вікторія Олегівна – vishuma@ukr.net
09.06.2013

uk Українська
X