uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра української мови та методики її навчання

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку: 1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської й української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання; 1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови; 2012 – кафедра української мови та методики її навчання. Кафедру очолювали доц. І.С. Лазебний (1971-1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987-2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004-2014). У 2014 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Коваль Валентина Олександрівна. З 2015 року завідувач кафедри доцент В. В. Розгон.

Склад кафедри:

 Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор

Березовська Ганна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент

Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент

Григоренко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент

Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Жила Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент

Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор

Шиманська Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент

Пустовіт Інна Ігорівна – викладач-стажист, лаборант

Тиховська Ірина Сергіївна – викладач-стажист, лаборант

Куян Дар’я Миколаївна – старший лаборант

фуф удпу
 

Дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • Вступ до мовознавства.
 • Ділова українська мова.
 • Етнолінгвістика.
 • Загальне мовознавство.
 • Історична граматика української мови.
 • Історія українського мовознавства.
 • Історія української літературної мови.
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту.
 • Методика навчання української мови.
 • Методика навчання української мови у профільній школі.
 • Методологія сучасних лінгвістичних досліджень.
 • Орфографічний практикум (ФФВ).
 • Порівняльна граматика східнослов’янських мов.
 • Практичний та ономастичний аспект української мови.
 • Проблемні питання української мови.
 • Професійна підготовка студента-філолога.
 • Старослов’янська мова.
 • Стилістика української мови.
 • Сучасна українська літературна мова.
 • Текстознавство.
 • Технології навчання у галузі мовної освіти.
 • Узагальнювальний курс української мови.
 • Українська діалектологія.
 • Функціональна лінгвістика.
 • Функціональна стилістика (ФІМ).

Навчальна діяльність

Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів. Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.

Наукова діяльність

Основний напрям наукової роботи кафедри – Склад української лексики з погляду походження та функціонування (у межах робочого часу). На виконання доручення Кабінету України від 07.02.2009 р. № 5674/1/1-09 щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 05.02.2009 р. № 72 «Про увічнення пам’яті Павла Загребельного» кафедрою української мови розпочато підготовку Словника фразеологізмів творів Павла Загребельного. Створено робочу групу у складі доцентів: Розгон В.В., Ріднєвої Л.Ю., Діц В.О., Денисюка В.В., Молодичук О.А., Дуденко О.В. Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону. Функціонує аспірантура, Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, Студентське наукове лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, діють наукові гуртки і проблемні групи.

 

Викладачі кафедри української мови та методики її навчання  брали участь у таких міжнародних та всеукраїнських конференціях:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (Умань, 18-19 квітня 2019 р.) : доц. В. О. Шиманська, проф. В. О. Коваль, доц. К. А. Маслюк, доц. В. В. Розгон, доц. О. В. Дуденко, доц. Т. І. Жила, доц. Г. Г. Березовска, доц. О. А. Молодичук, доц. З. І. Комарова

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному просторі» (Вінниця, 15-17 травня 2019 р.) : проф. В. О. Коваль, доц. К. А. Маслюк, доц. В. В. Розгон, доц. О. А. Молодичук, доц. З. І. Комарова, доц. В. О. Шиманська, доц. О. В. Дуденко, доц. Т. І. Жила, доц. І. І. Коломієць, доц. Т. В. Григоренко, доц. І. С. Гонца

Всеукраїнська науково-практична конференція «Життя і творчість Павла Тичини: текст і контекст» (Умань, 20 лютого 2019 р.) : проф. В. О. Коваль,               доц. К. А. Маслюк, доц. В. В. Розгон, доц. О. А. Молодичук, доц. З. І. Комарова, доц. В. О. Шиманська, доц. О. В. Дуденко, доц. Т. І. Жила, доц. І. І. Коломієць,   доц. Т. В. Григоренко, доц. І. С. Гонца, проф. Т. М. Тищенко, проф. О Ю. Зелінська, доц. Денисюк В. В., доц. Березовська Г. Г.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (5-6 квітня 2019 р.):   проф. В. О. Коваль, доц. К. А. Маслюк, доц. В. В. Розгон, доц. О. А. Молодичук, доц. З. І. Комарова, доц. В. О. Шиманська, доц. О. В. Дуденко, доц. Т. І. Жила, доц. І. І. Коломієць,   доц. Т. В. Григоренко, доц. І. С. Гонца, проф. Т. М. Тищенко,  проф. О Ю. Зелінська, доц. Денисюк В. В., доц. Березовська Г. Г.

 

Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури тощо.

Видавнича діяльність

Науково-методична робота

Методичні видання (методичні рекомендації)

Підручники, посібники

Консультативні пункти 

Контактна інформація

Адреса: кім. 304, вул. Садова 24, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Тел.: (04744) 3-78-96 – кафедра української мови

Email: ukrmova.metod@ukr.net

Посилання на профіль кафедри української мови та методики її навчання у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WdNLS54AAAAJ

№ п/п ПІБ викладача Посилання на профіль у Google Academy
1. Коваль В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=r2ssrEAAAAAJ&hl=ru
2. Розгон В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=wAIwl9wAAAAJ&hl=ru
3. Березовська Г.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?user=gX-gihYAAAAJ&hl=ru
4. Гонца І. С. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Iub-fgsAAAAJ&hl=ru
5. Григоренко Т.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vOXphsgAAAAJ&hl=ru
6. Денисюк В.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FpPdnoIAAAAJ&hl=ru
7. Дуденко О.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=LBr5VTkAAAAJ&hl=ru
8. Жила Т.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-xYxTcAAAAJ&hl=ru
9. Зелінська О.Ю. https://scholar.google.com.ua/citations?user=QbwDFd4AAAAJ&hl=ru
10. Коломієць І.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=DK2-Ue0AAAAJ&hl=ru
11. Комарова З.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VvFWF7YAAAAJ&hl=ru
12. Маслюк К.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=x1Z_IjcAAAAJ&hl=ru
13. Молодичук О.А. https://scholar.google.com.ua/citations?user=VjWzIqEAAAAJ&hl=ru
14. Тищенко Т.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=asZfNhkAAAAJ&hl=ru
15. Шиманська В.О. https://scholar.google.com.ua/citations?user=HqhR43QAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Електронні адреси викладачів:

 1. Коваль Валентина Олександрівна – ukr_filolog@ukr.net
 2. Березовська Ганна Григорівна – berezovskaag@gmail.com
 3. Гонца Ірина Семенівна – vitek161278@i.ua
 4. Григоренко Тетяна Володимирівна – grugorenko@meta.ua
 5. Денисюк Василь Вікторович – dvv2812@ukr.net
 6. Дуденко Олена Володимирівна – nusik2009@meta.ua
 7. Жила Тетяна Іванівна – zhila_78@mail.ua
 8. Зелінська Оксана Юріївна – zelinska67@ukr.net
 9. Коломієць Інна Іванівна – innaosvita@mail.ua
 10. Комарова Зоя Іванівна – zoyakomarova73@mail.ua
 11. Маслюк Катерина Анатоліївна – katywa89@gmail.com
 12. Молодичук Ольга Андріївна – moa2608@ukr.net
 13. Розгон Валентина Володимирівна – rozgonval@ukr.net
 14. Тищенко Тетяна Миколаївна – ttm1609@ukr.net
 15. Шиманська Вікторія Олегівна – vishuma@ukr.net
 16. Пустовіт Інна Ігорівна –zadvorska@gmail.com
 17. Тиховська Ірина Сергіївна – iratykhovska@ukr.net
09.06.2013

uk Українська
X