05.10.2018 Друк Друк

Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

Сивачук Наталя Петрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор

 

Історія кафедри

1994 р. – кафедра української філології;

1997 р. – кафедра української літератури та народознавства;

2004 р – кафедра української літератури, народознавства та риторики;

2005 р. – відбувся поділ на 2 кафедри: української літератури і українознавства та риторики;

2007 р. – кафедра української літератури та українознавства.

З вересня 2014 року кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент Бондаренко Г.Л., канд. пед. наук, доцент Новаківська Л. В.

Склад кафедри:
 • Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент
 • Лопушан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент
 • Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Зарудняк Наталя Іванівна – викладач
 • Осіпенко Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Кириченко Віта Григорівна – старший викладач
 • Санівський Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Денисюк Оксана Юріївна –  лаборант, старший викладач
 • Пономаренко Тетяна Ігорівна – лаборант
 • Драченко Богдан Сергійович – лаборант
 • Ніколіч Ігор Едуардович – лаборант

Основні завдання кафедри:
 • Підготовка висококваліфікованого учителя-словесника нової генерації.
 • Здійснення виховної роботи зі студентами в напрямку реалізації концепції національного виховання.
 • Реалізація кафедральних науково-дослідних тем «Українська література як духовно-культурний універсум інтелектуального життя нації» та «Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови і літератури на основі етнокультурних традицій українців».
 • Здійснення досліджень в контакті з іншими науковими закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів.
 • Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:
 • української філології;
 • іноземної філології;
 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • фізичного виховання;
 • соціальної педагогіки і практичної психології;
 • природничо-географічному;
 • історичному;
 • мистецько-педагогічному.

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою:
 • Академічна риторика
 • Виразне читання
 • Вступ до літературознавства
 • Дитяча література
 • Етнографія України
 • Етнологія
 • Загальна етнографія
 • Історія народознавства
 • Історія української літератури Х – ХVIII cт.
 • Історія української літератури ХІХ ст.
 • Історія української літератури ХХ ст.
 • Літературна критика
 • Літературознавчий аналіз художнього тексту
 • Методика викладання народознавства в школі
 • Методика викладання української літератури у ВНЗ
 • Методика навчання української літератури в ЗОШ
 • Методологія сучасних літературознавчих досліджень
 • Народознавство та музичний фольклор
 • Основи красномовства
 • Основи народознавства
 • Педагогічна риторика
 • Слов’янська міфологія
 • Теорія і практика ораторського мистецтва
 • Теорія літератури
 • Українська вишивка
 • Українське дитинознавство
 • Фольклор
 • Шкільний курс українознавства з методикою навчання
 • Спецкурси і спецпрактикуми з українознавства: націологія; музична творчість українців; пошукова народознавча робота; музична фольклористика; українська родина у контексті національної культурної семіосфери.
 • Спецкурси з української літератури: Біблія і українська література; література української діаспори; сучасний літературний процес; сучасна українська література; сатира і гумор в українській літературі.
Науково-дослідницька діяльність

Колектив кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання постійно займається проблемою підвищення рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє детально розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів на 2018–2019  р.р., згідно якого усі викладачі проходять стажування в провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри української літератури та українознавства і здійснювати підготовку вчителів на високому професійному рівні.

Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців». Тема дослідження зареєстрована в УкрІНТЕІ (реєстраційний номер 0111U007555, супровідний лист № 1445/01 від 21.09.2011 р.).

 

Міжнародна діяльність

Тематика, в руслі якої здійснюються міжнародна наукова діяльність кафедри: ”Компаративний аналіз творчості українських та польських  письменників”, у перспективі: “Міфологема володаря підземно-підводної стихії у спільноіндоєвропейському контексті”

Викладачі кафедри брали участь у таких міжнародних конференціях:

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в освіті» (м. Ялта, «Кримський гуманітарний університет») (Гончарук В.А.).

Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» (М. Київ, Національний науково-дослідний інститут українознавства) (Семенчук В.В., Йовенко Л.І., Терешко І.Г., Гончарук В.А., Сивачук Н.П.);

Міжнародна наукова конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»  (м. Умань, УДПУ ім. П, Тичини) (Сивачук Н.П., Гончарук В.А., Йовенко Л.І., Терешко І.Г., Циганок О.О., Лопушан Т.В., Зарудняк Н.І., Новаківська Л.В., Пархета Л.П.)

Міжнародна науково-практична конференція «Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів» (м. Умань, УДПУ ім. М.П. Тичини) (Осіпенко Н.С.).

Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Польща: сучасні орієнтири формування особистості» (м. Київ) (Новаківська Л.В.)

Міжнародна наукова конференція «Дитяча література і дитяча книга у країнах Східної та західної Європи» (м. Львів) (Новаківська Л.В.).

Міжнародний науковий семінар в режимі в рамках науково-інтернет-конференції «Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз» (http://www.zag-pedagogika.at.ua) 16 листопада 2018 р. (Семенчук В.В.)

 

Виховна діяльність

Виховна діяльність кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання спрямовується на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, навичок і звичок, поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Науково-методична робота

Видавнича діяльність кафедри у 2017-2018 рр.

Контактна інформація

Адреса:кімн. 314, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-05-88 – української літератури, українознавства та методик їх навчання
Е-mail: umanlab314@gmail.com 

Графік чергування в гуртожитку 2018-2019

Графік консультацій 2018-2019

Електронні адреси викладачів:

Сивачук Наталя Петрівна – petrovna-natalj@ukr.net

Гончарук Валентина Анатоліївна – goncharuk424@ukr.net

Йовенко Лариса Іванівна – yovenko310@ukr.net

Лопушан Тетяна Володимирівна – voitrom@ukr.net

Новаківська Людмила Володимирівна – umanlab314@gmail.com

Павленко Марина Степанівна – mpavlenko7@gmail.com

Пархета Любов Петрівна – umanlab314@gmail.com

Терешко Інна Григорівна – kachira7@ukr.net

Зарудняк Наталя Іванівна – natazarudna125@gmail.com

Осіпенко Наталя Сергіївна – osipenko_nata17@ukr.net

Циганок Оксана Олександрівна – ksana-vania@ukr.net

Кириченко Віта Григорівна – kyrychenkovita@gmail.com

Санівський Олександр Михайлович – ksana-vania@ukr.net