uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання

Сивачук Наталя Петрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор

 

Історія кафедри

1994 р. – кафедра української філології;

1997 р. – кафедра української літератури та народознавства;

2004 р – кафедра української літератури, народознавства та риторики;

2005 р. – відбувся поділ на 2 кафедри: української літератури і українознавства та риторики;

2007 р. – кафедра української літератури та українознавства.

З вересня 2014 року кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент Бондаренко Г.Л., канд. пед. наук, доцент Новаківська Л. В.

Склад кафедри:

 • Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент
 • Лопушан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент
 • Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Зарудняк Наталя Іванівна – викладач
 • Осіпенко Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Кириченко Віта Григорівна – старший викладач
 • Санівський Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Денисюк Оксана Юріївна –  лаборант, старший викладач
 • Ніколіч Ігор Едуардович – ст. лаборант
 • Пономаренко Тетяна Ігорівна – лаборант
 • Драченко Богдан Сергійович – лаборант
 • Байлема Алла Володимирівна – лаборант

Основні завдання кафедри:

 • Підготовка висококваліфікованого учителя-словесника нової генерації.
 • Здійснення виховної роботи зі студентами в напрямку реалізації концепції національного виховання.
 • Реалізація кафедральних науково-дослідних тем «Українська література як духовно-культурний універсум інтелектуального життя нації» та «Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови і літератури на основі етнокультурних традицій українців».
 • Здійснення досліджень в контакті з іншими науковими закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів.
 • Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:

 • української філології;
 • іноземної філології;
 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • фізичного виховання;
 • соціальної педагогіки і практичної психології;
 • природничо-географічному;
 • історичному;
 • мистецько-педагогічному.

 

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • Академічна риторика
 • Виразне читання
 • Вступ до літературознавства
 • Дитяча література
 • Етнографія України
 • Етнологія
 • Загальна етнографія
 • Історія народознавства
 • Історія української літератури Х – ХVIII cт.
 • Історія української літератури ХІХ ст.
 • Історія української літератури ХХ ст.
 • Літературна критика
 • Літературознавчий аналіз художнього тексту
 • Методика викладання народознавства в школі
 • Методика викладання української літератури у ВНЗ
 • Методика навчання української літератури в ЗОШ
 • Методологія сучасних літературознавчих досліджень
 • Народознавство та музичний фольклор
 • Основи красномовства
 • Основи народознавства
 • Педагогічна риторика
 • Слов’янська міфологія
 • Теорія і практика ораторського мистецтва
 • Теорія літератури
 • Українська вишивка
 • Українське дитинознавство
 • Фольклор
 • Шкільний курс українознавства з методикою навчання
 • Спецкурси і спецпрактикуми з українознавства: націологія; музична творчість українців; пошукова народознавча робота; музична фольклористика; українська родина у контексті національної культурної семіосфери.
 • Спецкурси з української літератури: Біблія і українська література; література української діаспори; сучасний літературний процес; сучасна українська література; сатира і гумор в українській літературі.

Науково-дослідницька діяльність

Колектив кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання постійно займається проблемою підвищення рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє детально розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів на 2018–2019  р.р., згідно якого усі викладачі проходять стажування в провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри української літератури та українознавства і здійснювати підготовку вчителів на високому професійному рівні.

Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців». Тема дослідження зареєстрована в УкрІНТЕІ (реєстраційний номер 0111U007555, супровідний лист № 1445/01 від 21.09.2011 р.).

Виховна діяльність

Виховна діяльність кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання спрямовується на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, навичок і звичок, поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Науково-методична робота

Видавнича-діяльність-кафедри-у-2017-2018-рр.

Профілі  викладачів  у Google Scholar:

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача (повністю) Інтернет-посилання на профіль викладача у Google Академії.
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zs3MBfcAAAAJ&hl=uk
Сивачук Наталія Петрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gidi2FwAAAAJ&hl=uk
Гончарук Валентина Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&us
Циганок Оксана Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=IKLdRFEAAAAJ&hl=ru
Зарудняк Наталя Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jOY46LYAAAAJ&authorid=10148558054709850425&view_op=list_works
Кириченко Віта Григорівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&us
Пархета Любов Петрівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5L7GkZsAAAAJ&view_op=list_works
Денисюк Оксана Юріївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=5dSvkVwAAAAJ&hl=uk
Осіпенко Наталія Сергіївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=YT70CBwAAAAJ&hl=uk
Йовенко Лариса Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U-Dt7oIAAAAJ&view_op=list_works
Терешко Інна Григорівна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=S2aSAr8AAAAJ&view_op=list_works
Лопушан Тетяна Володимирівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=RwWaEisAAAAJ&hl=uk
Санівський Олександр Михайлович https://scholar.google.com.ua/citations?user=robTbNIAAAAJ&hl=ru
Новаківська Людмила Володимирівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=lUTAFS0AAAAJ&hl=uk
Павленко Марина Степанівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=I7yGT-8AAAAJ&hl=uk

Контактна інформація

Адреса:кімн. 314, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-05-88 – української літератури, українознавства та методик їх навчання
Е-mail: umanlab314@gmail.com 

Графік чергування в гуртожитку 2018-2019

Графік консультацій 2018-2019

Графік консультацій

Електронні адреси викладачів:

Сивачук Наталя Петрівна – petrovna-natalj@ukr.net

Гончарук Валентина Анатоліївна – goncharuk424@ukr.net

Йовенко Лариса Іванівна – yovenko310@ukr.net

Лопушан Тетяна Володимирівна – voitrom@ukr.net

Новаківська Людмила Володимирівна – umanlab314@gmail.com

Павленко Марина Степанівна – mpavlenko7@gmail.com

Пархета Любов Петрівна – umanlab314@gmail.com

Терешко Інна Григорівна – kachira7@ukr.net

Зарудняк Наталя Іванівна – natazarudna125@gmail.com

Осіпенко Наталя Сергіївна – osipenko_nata17@ukr.net

Циганок Оксана Олександрівна – ksana-vania@ukr.net

Кириченко Віта Григорівна – kyrychenkovita@gmail.com

Санівський Олександр Михайлович – ksana-vania@ukr.net

 

09.06.2013

uk Українська
X